ตัวจัดการโฆษณา: โปรแกรมสอนใช้โฆษณา Facebook | Facebook for Business

ดูภาพรวมตัวจัดการโฆษณาซึ่งเป็นเครื่องมือรายงานโฆษณา Facebook ที่จะช่วยจัดการโฆษณา งบประมาณ และกำหนดเวลาโฆษณาให้คุณ คุณจะสามารถควบคุมและจัดการค่าใช้จ่าย การเข้าถึง และเป้าหมายธุรกิจอย่างเต็มที่เมื่อลงโฆษณา Facebook เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเพจและโฆษณา: https://www.facebook.com/business source

Continue Reading →