การกำหนดเป้าหมายโฆษณา: ภาพรวม Facebook | Facebook for Business

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวแทนการกำหนดเป้าหมายโฆษณา Facebook เข้าถึงผู้เข้าชมตามตำแหน่งที่ตั้ง เพศ อายุ การกดถูกใจและความสนใจ การศึกษา ฯลฯ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเพจและโฆษณา: https://www.facebook.com/business source

Continue Reading →